This is a free Purot.net wiki
 • View:

24.2.2012 tilanne ja jatkot

Kuinka edetään

Tänään (24.2.2012) käydyn Venlan, Pian ja Jaanan keskustelun pohjalta suunniteltiin seuraava toimintamalli: 1) tarkistetaan projektisuunnitelma, 2)mietitään vaihtoehtoiset etenemispolut, 3)kirjataan konkreettiset kysymykset ja 4) otetaan yhteys Springhousen edustajiin, ensisijaisesti Anneen

Projektiryhmänä tarkistetaan projektisuunnitelma (B ja ehkä jopa C)
Tämän voisi liittää ehkä tuohon seuraavaan aihealueeseen...

Vaihtoehtoiset etenemispolut (jatkakaa listaa ehdotuksista)

 1.  tehdään se mitä voidaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja raportoidaan toteutunut tilanne, toiminta ja tehdään ne analyysit jotka voidaan
   
 2.  löytyykö Sprinhouselta toinen ryhmä, jolle pilotointi voitaisiin tehdä ja mahdollisesti siten, että voisimme itse osallistua ohjauspäivään sekä sähköisten alustojen käyttöönoton motivointiin
   
 3.  muutetaanko toimintastrategiaa ja edetään esimerkiksi yhden kyselyn taktiikalla, mikä edellyttänee kyselyn uudelleen laatimista

 
Kirjataan konkreettiset kysymykset (jatkakaa listaa ehdotuksista)
Millainen nykyisen ryhmän koko on?
Onko oppilasryhmää mahdollista aktivoida Moodlen ja Facebookin käyttöön enää tässä vaiheessa työharjoittelua ja voidaanko sen pohjalta saada analysoitavaa tietoa?
Voiko projektiryhmä saada haltuunsa opiskelijoiden yhteystiedot esimerkiksi puhelin tai sähköpostihaastattelua varten?
Kuinka opiskelijoita voitaisiin motivoida sähköisten alustojen käyttöön?

 

Konkreettisiin kysymyksiin liittyen ehdotan, että kirjaamme tähän vielä erikseen esille tulleita ongelmia ja mahdollisia vaikutuksia (jatkakaa listaa ehdotuksista):

 • vastauksia ensimmäiseen kyselyyn saatu vain yksi, joka vaikuttanee analysointeihin ja tehtäviin johtopäätöksiin sekä seuraavan kyselyn toteutukseen
 • sähköisiä alustoja ei ole otettu käyttöön (Moodle ja Facebook), joten palautetta niiden käyttöön liittyen ei jatkossakaan ehkä saada. Moodlessa 4 uutta opiskelijaa, ei keskustelua tms. joka osoittaisi aktiivisuutta. Facebook ryhmässä ei jäseniä eikä keskustelua.
 • oppilasryhmän motivointi sähköisen alustan käyttöön, onko jo tämän koulutusprojektin osalta liian myöhäistä?
   

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Yksi vaihtoehto on kysyä opiskelijoilta millaiseksi he jakson kokivat. Mikä heistä oli hyvää, mikä huonoa yms. Kaikkein parhain tulos tulineisi siten, että kävisimme paikan päällä haastattelemassa heitä. Voisimme sitten palautteen pohjalta tarjota Spring Houselle valmennuspaketti, jonka olisimme rakentaneet palautteen ja teorian pohjalta.

@elinamaatta @piams @vvaisan 27.2.2012 tilannetta tarkennettu tänään osin puhelinkeskustelussa Anne/Pia. Anne täydentää tilannetta tänne Purotiin vielä tänään.
Tilannekatsauksena ja etenemiseen vaikuttavana asiana kirjaan tähän kaksi kohtaa:
- opiskelijoita on ollut ryhmässä viisi, jäljellä 4 (1 työllistynyt)
- tietokoneyhteys käytössä vain kahdella

@elinamaatta @piams @vvaisan Kommentoikaa ja täydentäkää "Tilanne ja jatkot" kansion sisältöä, jotta voisimme olla yhteydessä Anneen mahdollsimman nopeasti tilanteen selkiyttämiseksi.