This is a free Purot.net wiki
 • View:

Jatkotoimenpiteet (väliraportoinnin kommentoinnin jälkeen)

Hieman yhteenvetoa kommenteista

Kritiikkiä:

Projektin taustan parempi kuvaus:

 • projektin toiminnan kohteen esittely
 • toimintaympäristökuvaus
 • millaisiin ongelmiin projektilla haetaan ratkaisua

Projektin tavoitteet

 • Kuinka tavoitteiden toteutumista aiotaan mitata? Esimerkiksi millainen työharjoittelujakson seuranta on nyt ja miten seurannan parantuminen todennetaan?
 • Millaista kommunikaatiota on nykyisin tapahtunut ja millaista sen tavoitellaan olevan?

Teoreettinen viitekehys

 • Millä tavoin teoreettinen viitekehys (itsesäätöinen oppiminen) tulee näkymään projektin tuloksia mitattaessa ja tarkasteltaessa?

Toimenpiteet

 • Voisiko konkreettisista toimenpiteistä kertoa hieman tarkemmin (mitä, missä, kuka teki, miten, saadut kokemukset)?

Suppea näkökulma

 • Kolme viimeistä otsikolla varustettua osiota kertoo asioista lähinnä projektiryhmän näkökulmasta. Olisiko tarpeen miettiä, miten Springhouse voisi jatkaa hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja, tai mitä mahdollisia ongelmia esim. projektissa suunniteltujen oppimisympäristöjen ja kontaktisovellusten käytössä voisi tulla esiin kohderyhmän keskinäisessä toiminnassa?

Positiivista palautetta:

 •  toiminta ja tavoitteet osiossa kerrotaan selkeästi mitä projektissa on tehty tähän asti.
 • Projektiryhmä on käyttänyt työskentelyssä monipuolisesti erilaisia teknologioita, mikä edesauttaa tiedonkulkua ja – jakamista.
 • Projektiryhmä on kattavasti tutustunut mahdollisiin teknologisiin sovelluksiin ja rakentanut tavoiteasetelman mukaiset ympäristöt opettajalle ja opiskelijaryhmälle.

 

 

 

Jatkotoimenpide 1: Päivitetään väliraporttia

Täydennetään väliraportin tausta osiota.

 

 

Jatkotoimenpide 2: Korvaava pilotointimahdollisuus?

Yksi vaihtoehto Raahen Aikulla menossa oleva teollisuuskoneen kuljettajakoulutus.
Koulutuksessa on nyt menossa ensimmäinen 4 viikon harjoittelujakso (12.3-6.4.2012). Tämän jälkeen heillä on 3 viikon lähijakso (9.4.-27.4.2012). Ja sen jälkeen jälleen 15 viikon työssäoppimisjakso (30.4.-24.8.2012). Tässä ryhmässä opiskelijoita on kahdeksan (8). Ikäjakauma 22v - 45 vuotta.

Nykytilanteessa työssäoppimisjakso valvontaa on tehty puhelimitse. Tavoitteen ohjauksellisesti on tehdä tällä ensimmäiselläkin jaksolla yrityskäynti ja "kolmikantakeskustelu" meidän ohjaajan, työpaikkaopastajan ja työssäoppijan kanssa. Opiskelijat pitävät viikoittaista/päivä kohtaista oppimispäiväkirjaa, jossa on mukana myös itsearviointi.

Moodleen on mahdollista luoda aikaisempaa "täydellisempi" oppimisympäristön, johon tallennetaan teoriajaksojen materiaaleja ja sisältöjä. Nyt käytössä olevat oppimispäiväkirja voidaan siirtää sähköisille lomakkeille esim. webropol muotoon tai pdf-lomakkeeksi, jonka opiskelijat voisivat palauttaa viikoittain Moodleen (nyt heillä on se sähköisenä Word-muodossa ja voivat täyttää käsin tai koneella).
Rahoittaja (ELY-keskus) edellyttää työssäohjaukselta kolmikanta-arviointia, johon liittyen voisimme rakentaa kolmikannalle sähköisen palauteportaaliin (myös webropol?).
Etuna edellä kuvatussa mallissa prosessin tehokas dokumentointi ja tiedonkulku sekä informaation jakamisen parantaminen.

Aikataulu tuottaa Kopro opintojakson puitteissa hieman ongelmia.

Mahdollinen eteneminen:
1) kyselyt ensimmäisen työssäoppimisjakson päättyessä.
2) opiskelijoiden perehdytys esim. 1 päivä teoriajaksolla (9.4.-27.4.2012).
3) pilotoidaan toisesta työssäoppimisjaksostaan esimerkiksi 4 ensimmäistä viikkoa eli aikaväiln 30.4. - 25.5.2012 (joka olisi yhtä pitkä jakso, kuin heidän ensimmäinen työssäoppimisjaksonsa)

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.