This is a free Purot.net wiki

elinamaatta

elinamaatta (Elina Määttä)

Elina Määttä

elina.maatta@oulu.fiDescription

Hei!

Teen koulutusteknologian perusopintoja osaksi tohtoriopintoja. Työskentelen tutkijakoulutettavana LETissä, jossa toimin tutkijana AGENTS SkidiKids-tutkimusprojektissa. Väitöskirjatutkimukseni käsittelee perusasteen oppilaiden minäpystyvyyden merkitystä itsesäätöisessä oppimisessa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on minäpystyvyyden tunnistaminen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.

Friends


Wikis

4 total wikis

Wall

Discussion is not allowed for anonymous users. If you have an account, please login.